Smiling Mountain


Ledarutveckling

Äkta Ledarskap

Ledarskapskurser

 

Aktuellt

 

 

Om utbildaren


Coaching

Organisations-utveckling


Kontakt

 

 

"Riktigt goda ledare arbetar kontinuerligt med sin personliga utveckling och sin förmåga att se och engagera andra."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och personlig coach. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Coaching

För individuell ledarcoaching och team coaching, ta gärna kontakt för att höra om de olika möjligheterna.

Ring Frans Kocken 0414 60565, eller se kontaktuppgifterna längs nedan.


Personlig Coaching

Du kan även läsa mer här om personlig coaching


Ledarutveckling

Ta kontakt med Frans Kocken


Projektledarcoaching /Leader och landsbygdsprogrammet

Kort enskild rådgivning för dig som leder projekt inom Leader och landsbygdsprogrammet. Delfinansierad med EU-pengar. Läs mer