Smiling Mountain


Ledarutveckling

Äkta Ledarskap

Ledarskapskurser

 

Aktuellt

 

 

Om utbildaren


Coaching

Organisations-utveckling


Kontakt

 

 

"Riktigt goda ledare arbetar kontinuerligt med sin personliga utveckling och sin förmåga att se och engagera andra."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och personlig coach. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ledarskaps kurser


Kursbeskrivning

Härnedan följer ett generellt upplägg. För skräddarsydda kurser finns egna beskrivningar och programblad.


Äkta ledarkap

En kurs i ledarskap, kommunikation, och organisation.
Kursledare: Frans Kocken

Målgrupp:
Småföretagare, chefer, ledare och andra nyckelpersoner inom organisationer som vill utöka sin ledarkompetens, organisationsförmåga och kommunikation med andra.

Syfte:
Att ge deltagarna verktyg att få grepp om olika ledarroller och hur de kan utveckla sitt sätt att leda, kommunicera, engagera och delegera. Att skapa bättre struktur och sammanhållning inom organisationen och på så sätt öka sin konkurrenskraft.

[Bild: Christinehofs Slott, entré från backsidan]

Ur kursinnehållet:
- Utveckla ditt sätt att leda, kommunicera, engagera och delegera
- Skapa bättre struktur och sammanhållning i organisationen
- Utveckla dina talanger och hjälpa andra att utveckla sina
- Att leda med hjärta och passion och vara pålitlig som ledare
- Hur du skapar en bra laganda
- Ledarskap i olika situationer och i relation till olika personer
- Formella och informella ledarroller
- Inre ledarskap, självkännedom, känn dina starka och svaga sidor
- Hur du kan utöka din rollflexibilitet
- Gruppdynamik
- Medarbetarsamtal
- Kontakter och nätverkandet
- Konflikthantering
- Hälsosam balans mellan yrke och privatliv

Med hjälp av min erfarenhet som psykolog, kursledare inom personlig utveckling, personlig coach och organisationskonsult kommer jag att inspirera och dela med mig av min kunskap. Kursen är interaktivt och faktakunskaper varvas med praktiska övningar. Vi arbetar även med rollspel för att träna olika ledarstilar. Deltagarna får tillfälle att få coaching i grupp kring en egen problemfråga eller utmaning i det aktuella företaget.

Kursledare:
Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och personlig coach. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.

Upplägg:
Exempel på upplägg: 3 heldagar eller 5 halvdagar, 18 timmar totalt. Tidsinvestering i hemuppgifter tillkommer med cirka 8 timmar.

Vad deltagarna kan förvänta sig:

Vad tidigare deltagare säger: