Smiling Mountain


Organisations-utveckling

Ledstjärna

Arbetssätt


Ledarutveckling

Coaching

Kort cv

Kontakt


 

"Riktigt goda ledare arbetar kontinuerligt med sin personliga utveckling och sin förmåga att se och engagera andra."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och personlig coach. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 

 

Arbetssätt

Vi tycker det är viktigt att snabbt kunna visa konkreta resultat. Vi tycker också att det är viktigt att våra tjänster bidrar till och främjar en långsiktig och hållbar utveckling.

I vårt arbetssätt kombinerar vi därför strävan efter resultat på kort sikt med den långsiktiga utvecklingen.
Resultat på kort sikt uppnås genom att ta upp och börja lösa de mest aktuella problem och utmaningar. Prioriteringsbedömningen görs utifrån en gemensam analys med hjälp av frågan: Vilka problemfrågor ger högst avkastning i form av tid, pengar och energi (engagemang, motivation) om de skulle vara lösta?

Medan vi betar av prioriterade nyckelproblem arbetar vi parallellt med att förbättra organisationens "avstämning" på det långsiktiga: Arbetet med vision, värderingar, ledarskapet, kommunikationen inom organisationen och kommunikationen utåt.

 


QMpoint - mäter management och samarbete

En större och mer övergripande insats kan göras med hjälp av detta vetenskapligt förankrade analysverktyg. Lär känna din organisation och ditt ledarskap med hjälp av mätningen och utvärderingssamtalen. Få en inblick i hur mycket din avdelning kan tjäna på förbättrad samarbete och var ni ska angripa detta. Läs mer