Smiling Mountain


Ledarutveckling

Äkta Ledarskap

Ledarskapskurser

 

Aktuellt

 

 

Om utbildaren


Coaching

Organisations-utveckling


Kontakt

 

 

"Riktigt goda ledare arbetar kontinuerligt med sin personliga utveckling och sin förmåga att se och engagera andra."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nyhetsbrev

Nyhetsbrev "Äkta ledarskap"

Nyhetsbrev Självutveckling


[Bild: Frans Kocken]

Frans Kocken är leg psykolog, organisationskonsult och personlig coach. Han har lång erfarenhet inom coaching, personlig utveckling, team & ledarskap, med individer och grupper, med småföretagare och inom stora företag som Philips i Nederländerna.


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Landsbygdsutveckling

-- Ledarutveckling för småföretag på landsbygden i Skåne

Inom Landbygdsprogrammet finns det återigen möjlighet till att delta i kurser och temadagar Äkta ledarskap till ett oslagbart pris.

 

[pdf logga] Programblad

Möjligen sista säsong! Företagsstöden kommer att begränsas under 2014 och 2015 till att bara omfatta den inriktning som vänder sig till lantbruket  (Läs mer)

Nya uppläggen och ändringar publiceras här.

 


Bakgrund
Kurserna har funnits sedan 2008 och är mycket uppskattade. Företag som har deltagit kommer från alla branscher. Från besöksnäring, bygg och lantbruk, till reklamkonsulter, internetbutiker, it, tryckeri, redovisning, utbildning och hälsa.

(Obs: ht2012-vt2013 gäller erbjudandena personer som är verksamma inom jordbruks-, skogs-, trädgårds- och livsmedelssektorerna.)

Vad tidigare deltagare säger:

Det är en stor fördel att företagen slipper att själv ansöka om de pengarna som krävs för ledarutveckling - eller att själv behöva investera. Allt som krävs är att anmäla berörd nyckelperson inom företaget.

 


Ledarutveckling inom Landsbygds-programmet

Målgrupp:
Småföretagare, ledare, chefer och andra nyckelpersoner inom småföretag på landsbygden som vill utöka sin ledarkompetens, organisationsförmåga och kommunikation med andra.

Syfte:
Att ge deltagarna verktyg att få grepp om olika ledarroller och hur de kan utveckla sitt sätt att leda, kommunicera, delegera och engagera. Att skapa bättre struktur och sammanhållning inom organisationen och på så sätt öka sin konkurrenskraft.

[Bild: Christinehofs Slott, entré från backsidan]

Ledarutveckling som småföretagare har råd med.

Kursinnehåll
- Att skapa överblick och riktning - Att engagera och motivera - Att hantera utmaningar och förändring - Att leda med hjärta och passion och vara pålitlig som ledare - Din organisationsförmåga, bli bättre på att delegera på rätt sätt - Ledarskap i olika situationer och i relation till olika personer - Formella och informella ledarroller - Inre ledarskap, dina inre roller, starka och svaga sidor, utöka din rollflexibilitet - Utveckla dina talanger och hjälpa andra att utveckla sina - Hälsosam balans mellan yrke och privatliv - Gruppdynamik, faser i grupputveckling hur du skapar en bra laganda - Konflikthantering - Kommunikation, kontakter och nätverk - Personligt ledarskap i liv och yrke - Ansvarsfullt företagande

- Löpande kontakt via e-post i samband med hemuppgifter mellan passen.

Bakgrund
Kurserna har funnits sedan 2008 och är mycket uppskattade. Företag som har deltagit kommer från alla branscher. Från besöksnäring, bygg och lantbruk, till reklamkonsulter, internetbutiker, it, tryckeri, redovisning, utbildning och hälsa. Det är en stor fördel att företagen slipper att själv ansöka om de pengarna som krävs för ledarutveckling - eller att själv behöva investera. Allt som krävs är att anmäla berörd nyckelperson inom företaget.

 


Vi erbjuder ledarutveckling i form av